Kinderbekkenfysiotherapie Amersfoort

Ongeveer tien procent van de kinderen in de basisschool leeftijd heeft een probleem met zindelijk worden en kinderbekkenfysiotherapie kan hierbij goed helpen. Vaak hebben kinderen in deze leeftijdsgroep ook klachten in het buikgebied en het bekkenbodem gebied. Het is van belang deze problemen op tijd te herkennen en snel hulp te zoeken. Kinderen hebben veel last van deze klachten. Het komt dan ook geregeld voor dat de prestaties op school hier onder lijden. Wacht dus niet te lang met hulp zoeken!

Om welke klachten gaat het?

Denk hierbij aan onder andere:
Het heel vaak plassen of in bed plassen.
Het plassen in de broek of andere plas ongelukjes.
Last hebben van poep ongelukjes, zoals remsporen in de onderbroek.
Last hebben van blaasontstekingen.
Het hebben van buikpijn en/of niet kunnen poepen.
Als u bovenstaande klachten herkent bij uw kind dan is het verstandig om contact op te nemen met een kinderbekkenfysiotherapeut. Het advies is om een verwijzing te halen bij de huisarts, maar dit is niet noodzakelijk.

Wat doet de kinderbekkenfysiotherapeut?

Bij het eerste bezoek wordt ondermeer de hulpvraag besproken en vastgesteld. De fysiotherapeut stelt uw kind en u allerlei vragen over o.a. het poepen, plassen en of er sprake is van pijn. Ook het eet-, drink- en toiletgedrag en de toilethouding komen aan de orde. Er volgt bij het tweede bezoek meestal een lichamelijk onderzoek. Dan wordt er goed gekeken naar de algemene motoriek (zoals lopen, springen en hinkelen). Zo wordt een inschatting gemaakt of uw kind in staat is de bekkenbodemspieren te kunnen vinden. Middels onderzoek wordt daarna vastgesteld of de spieren niet te hard worden aangespannen, hetgeen vaak gepaard gaat met bekkenbodem problemen.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

Na het verzamelen van alle gegevens wordt beoordeeld of kinderbekkenfysiotherapie zinvol is. Als dat het geval is, dan wordt er samen met uw kind en u een behandelplan opgesteld. De behandeling bestaat meestal uit het geven van uitleg over het ontstaan en de mogelijke oorzaak van de klacht(en). Om het begrijpbaar te maken voor kinderen gaat deze uitleg en voorlichting vaak d.m.v. plaatjes. Soms is het ook nodig om plas- en/of poepdagboeken bij te houden. Verder kan de behandeling bestaan uit het aanleren van juist toiletgedrag en het geven van adviezen met betrekking tot eten en drinken.
Tot slot kan er ook oefentherapie worden gegeven die onder andere is gericht op bijvoorbeeld het algemeen lichaamsgevoel en beweging, het adequaat reageren op aandrang of het vergroten van de blaascapaciteit.

Het oefenen vraagt van uw kind (en u) inzet en discipline. Het thuis herhalen van de oefeningen hoort hier ook bij. Het blijkt dat als de directe omgeving het kind hierbij ondersteunt, dit erg stimulerend werkt.

Wilt u uw kind vooraf vertellen over hoe de behandelingen in zijn werk gaan? Lees dan het volgende voor (of laat het hem of haar zelf lezen):