Waarom kinderbekkenfysiotherapie?

Kinderbekkenfysiotherapie

Ongeveer 10% van de kinderen in de basisschool leeftijd heeft problemen met de zindelijkheid of heeft klachten in het buik- en bekkenbodemgebied. Kinderen hebben veel last van deze klachten, dus is het belangrijk dit tijdig te onderkennen en hiervoor hulp te zoeken.

Een kinderbekkenfysiotherapeut kan kinderen met deze klachten goed helpen. De specialisatie komt voort uit de op volwassenen gerichte bekkenfysiotherapie. De geregistreerde kinderbekkenfysiotherapeut heeft hiervoor uitgebreide nascholing gevolgd.

Om welke klachten gaat het?

● Bedplassen
● Broekplassen
● Poepongelukjes, zoals remsporen, of plasongelukjes
● Blaasontstekingen
● Buikpijn
● Niet kunnen poepen
● Heel vaak plassen

Als u bovenstaande klachten herkent bij uw kind dan kan kinderbekkenfysiotherapie een prima oplossing bieden. Het is verstandig om contact op te nemen. Samenwerking -en eventueel in overleg- met de huisarts en kinderarts speelt daarbij een belangrijke rol. Het advies is om een verwijzing te halen, maar dit is niet noodzakelijk.

Wat doet de kinderbekkenfysiotherapeut?

Bij het eerste bezoek wordt ondermeer de hulpvraag besproken en vastgesteld. De fysiotherapeut stelt uw kind en u allerlei vragen over o.a. het poepen, plassen en of er sprake is van pijn. Ook het eet-, drink- en toiletgedrag en de toilethouding komen aan de orde. Er volgt bij het tweede bezoek meestal een lichamelijk onderzoek. Dan wordt er goed gekeken naar de algemene motoriek (zoals lopen, springen en hinkelen). Zo wordt een inschatting gemaakt of uw kind in staat is de bekkenbodemspieren te kunnen vinden. Middels onderzoek wordt vervolgens vastgesteld of de spieren niet te hard worden aangespannen, hetgeen vaak gepaard gaat met bekkenbodemproblemen.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

Na het verzamelen van alle gegevens wordt beoordeeld of een behandeling bij de kinderbekkenfysiotherapeut zinvol kan zijn. Is dat het geval, dan wordt er samen met uw kind en u een behandelplan opgesteld. De behandeling bestaat meestal uit:

1. Uitleg over het ontstaan en mogelijke oorzaak van de klacht(en)
2. Voorlichting geven d.m.v. plaatjes zodat uw kind inzicht krijgt in zijn of haar plas- en/of poepprobleem
3. Invullen van plas- en/of poepdagboeken
4. Aanleren van juist toiletgedrag, toiletregime en toilethouding
5. Adviezen met betrekking tot het drinken en eten
6. Oefentherapie gericht op:
○ Algemeen lichaamsgevoel en beweging
○ Leren voelen en gebruiken van de bekkenbodemspieren
○ Optimaliseren van het plassen en ontlasten
○ Adequaat reageren op aandrang en soms vergroten van de blaascapaciteit
○ Ontspannen ademhaling
○ Algemene ontspanning

Het oefenen vraagt van uw kind en u inzet en discipline. Het thuis herhalen van de oefeningen hoort hier ook bij. Het blijkt dat als de directe omgeving het kind hierbij ondersteunt, dit erg stimulerend werkt.

Wilt u uw kind vooraf vertellen over hoe de behandelingen in zijn werk gaan? Lees dan het volgende voor (of laat het hem of haar zelf lezen):
Informatie voor kinderen.

 


Direct een afspraak maken?
Dat kan, bel 06-2519 8012 of klik hier: